Odbudowa górnej jedynki

 

Ten pacjent chciał poprawić wygląd swojej górnej prawej jedynki. Wcześniej wykonana odbudowa zęba złamanego w wyniku urazu zdecydowanie nie odpowiadała jego wymaganiom. Zdjęcia obok i poniżej.  Nieestetycznie odbudowana górna jedynka.
 Nieestetycznie odbudowana górna jedynka.  Nieestetycznie odbudowana górna jedynka.
Aby podjąć próbę poprawienia estetyki uśmiechu trzeba było całkowicie usunąć wcześniej wykonaną rekonstrukcję zęba. Zdjęcia obok i poniżej przedstawiają stopień zniszczenia zęba i zakres wykonanej preparacji:  Złamana jedynka po preparacji.
 Złamana jedynka po preparacji.  Złamana jedynka po preparacji.
Prawidłowo wykonana estetyczna odbudowa zęba kompozytem musi odtwarzać kształt i kolor zęba naturalnego. O ile dla doświadczonego dentysty odtworzenie kształtu zęba jest stosunkowo łatwe, uzyskanie odpowiedniego koloru jest trudniejsze. Na barwę zęba składa się bowiem kilka warstw tkanki – każda ma inny odcień i w różnym stopniu przepuszcza światło. Do próby odtworzenia koloru naturalnego zęba stosuje się zatem kilka warstw materiału kompozytowego, każda o innych parametrach.Zdjęcia przedstawiają modelowanie kolejnych warstw:
 Modelowanie odbudowy kompozytowej.  Modelowanie odbudowy kompozytowej.
 Modelowanie odbudowy kompozytowej.  Modelowanie odbudowy kompozytowej.
  Po ułożeniu warstw zasadniczych odbudowany ząb zostaje ukształtowany przy pomocy wiertła:
 Modelowanie odbudowy kompozytowej.  Modelowanie odbudowy kompozytowej.
 Następnie układa się warstwę ostateczną, która jest najbardziej przezierna i decyduje o połysku. Jeszcze tylko polerowanie i mamy gotowy efekt:  Odbudowana złamana jedynka.
 Odbudowana złamana jedynka.  Odbudowana złamana jedynka.