Odbudowa górnej jedynki

 

Ten pacjent chciał poprawić wygląd swojej górnej prawej jedynki. Wcześniej wykonana odbudowa zęba złamanego w wyniku urazu zdecydowanie nie odpowiadała jego wymaganiom. Zdjęcia obok i poniżej.  Nieestetycznie odbudowana górna jedynka.
 Nieestetycznie odbudowana górna jedynka.  Nieestetycznie odbudowana górna jedynka.
Aby podjąć próbę poprawienia estetyki uśmiechu trzeba było całkowicie usunąć wcześniej wykonaną rekonstrukcję zęba. Zdjęcia obok i poniżej przedstawiają stopień zniszczenia zęba i zakres wykonanej preparacji:  Złamana jedynka po preparacji.
 Złamana jedynka po preparacji.  Złamana jedynka po preparacji.
Prawidłowo wykonana estetyczna odbudowa zęba kompozytem musi odtwarzać kształt i kolor zęba naturalnego. O ile dla doświadczonego dentysty odtworzenie kształtu zęba jest stosunkowo łatwe, uzyskanie odpowiedniego koloru jest trudniejsze. Na barwę zęba składa się bowiem kilka warstw tkanki – każda ma inny odcień i w różnym stopniu przepuszcza światło. Do próby odtworzenia koloru naturalnego zęba stosuje się zatem kilka warstw materiału kompozytowego, każda o innych parametrach.Zdjęcia przedstawiają modelowanie kolejnych warstw:
 Modelowanie odbudowy kompozytowej.  Modelowanie odbudowy kompozytowej.
 Modelowanie odbudowy kompozytowej.  Modelowanie odbudowy kompozytowej.
  Po ułożeniu warstw zasadniczych odbudowany ząb zostaje ukształtowany przy pomocy wiertła:
 Modelowanie odbudowy kompozytowej.  Modelowanie odbudowy kompozytowej.
 Następnie układa się warstwę ostateczną, która jest najbardziej przezierna i decyduje o połysku. Jeszcze tylko polerowanie i mamy gotowy efekt:  Odbudowana złamana jedynka.
 Odbudowana złamana jedynka.  Odbudowana złamana jedynka.

Estetyczne wypełnienia w przednich zębach

W artykule pokazano zabieg wymiany nieestetycznych wypełnień w górnej jedynce i dwójce, przy użyciu kompozytu światłoutwardzalnego.

Kiedy pacjent zgłosił się do dentysty, jego górna prawa jedynka i dwójka wyglądały tak:
Nieestetyczne wypełnienia w przednich zębach. Nieestetyczne wypełnienia w przednich zębach.
Zęby zostały odpowiednio opracowane: usunięto stare plomby, oczyszczono kamień i osad, dokonano odpowiednich poprawek kształtu. Poniższe zdjęcia przedstawiają zakres wykonanej preparacji:
 Ubytki w przednich zębach po preparacji.  Ubytki w przednich zębach po preparacji.
 Ubytki w przednich zębach po preparacji.  Ubytki w przednich zębach po preparacji.
 Następnie przystąpiono do wykonywania nowych wypełnień.Odizolowano zęby przy pomocy metalowych pasków umocowanych klinami:  Zęby przygotowane do zakładania wypełnień.
 Modelowanie wypełnień, kolejne etapy:
 Modelowanie wypełnień.  Modelowanie wypełnień.
 Zęby po ostatecznym ukształtowaniu wypełnień:  Modelowanie wypełnień.
Polerowanie jest ostatnim etapem. Poniżej widzimy gotowe plomby. Efekt oceńcie sami:
 Gotowe estetyczne wypełnienia w przednich zębach.  Gotowe estetyczne wypełnienia w przednich zębach.